Välkommen till Uppvidinge Begravningsbyrå!

Varje människa är unik. Därför tycket vi att det är viktigt att varje begravning utformas personligt och på ett, för varje familj, individuellt sätt. Låt begravningen spegla det liv som just slocknat.

Hos oss får du hjälp med allt som aktualiseras av ett dödsfall, d.v.s. allt det praktiska före, under och efter själva begravningen. En anhörigs bortgång hör till de svåraste upplevelserna i livet. Hos oss får du en personligt utformad och professionell hjälp med just det du och din familj önskar.

Efter begravningen hjälper vi även till med bouppteckning, boutredning och att förvalta dödsboet tills dess arvskifte har skett..