Lämna en minnesgåva

Ett uppskattat sätt att hedra någons minne vid en begravning kan vara med en minnesgåva.

I annonser hänvisar ibland de anhöriga till välgörande ändamål i form av en fond, dit man kan skänka pengar. Det kan till exempel vara en organisation som personen brunnit särskilt för.
Som bevis på gåvan sänder fonden en minnesadress till oss på begravningsbyrån, där det står vem eller vilka som har skänkt pengar. Vill man kan man lämna en sista hälsning.
Vi sammanställer alla gåvor till begravningsdagen och överlämnar till familjen eller till minnesstunden efter begravningen. Varje familj väljer själva om de under minnesstunden vill att gåvogivarnas namn läses upp eller inte.
Du kan själv lämna en minnesgåva till en organisation genom att klicka här.
Eller kommer du till oss på något av våra kontor så hjälper vi dig.

 

Fr.o.m. den 1/9 2015 tar vi inte längre emot kontanter i samband med minnesgåvor. Detta efter en rekommendation från vår organisation, SBF, då Finansinspektionen har ändrat sina regler.

I stället hjälper vi till på flera andra sätt så att Du som vill fortsatt ska kunna lämna en minnesgåva via oss. Du är välkommen till något av våra kontor så hjälper vid dig.  Vi noterar då gåvogivarnas namn och till vilken fond ni önskar lämna gåvan och skriver sedan ett minnesblad som vi lämnar till familjen på begravningsdagen.

Via internet är det lätt att själv välja fond och betalsätt. Enklast sker detta via varje fonds egen hemsida. Där kan du uppge till vilken person/begravningsbyrå minnesbladet skall sändas.

Här nedan kan du lämna uppgifter om till vilken fond du har för avsikt att lämna en gåva. Du betalar då själv in gåva på valfritt sätt. Ange till vilken persons begravning det gäller samt till vilken fond du har för avsikt att lämna gåvan. Du uppger gåvogivarnas namn och ev. hälsning. T.ex: Anna och Erik Karlsson har lämnat en gåva till Hjärt & Lungfonden/ Vår sista hälsning. Begravningsbyrån skriver sedan ett minnesblad och lämnar till familjen.

För att vi ska kunna garantera att ditt  namn kommer med behöver vi dina uppgifter senast en arbetsdag innan begravningen sker. 

1 + 16 =