Framtidsfullmakt

Hos oss kan du få hjälp med att upprätta Framtidsfullmakt. Med fullmakten väljer Du själv vem eller vilka som ska företräda dig den dag du själv inte längre kan, av sjukdom eller ålder.