Testamente

Testamente

Ett testamente är en handling där en person bestämmer hur dennes tillgångar skall fördelas och vilka förbehåll som skall gälla för arvet efter hans eller hennes död. Det kan innebära att arvsordningen förändras. Testamentet skall upprättas skriftligt och bevittnas av två personer.

Ett testamente behöver de flesta upprätta av olika skäl. Eftersom ett testamente gäller före lag, även om lagändringar skett sedan testamentet skrevs, är det viktigt att se över redan befintliga testamenten. Familjeförhållanden kan ha ändrats så att en tillämpning av det befintliga testamentet ger ett annat resultat än det ursprungliga syftet med handlingen.

Det är många gånger nödvändigt att upprätta ett nytt testamente så att arvet verkligen fördelas på det sätt som testator (testamentsskrivaren) önskar.

 

Förvaring och bevakning av testamente

Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Det är därför avgörande att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. En kopia är inte formellt giltig. Vi hjälper därför till med förvaring och bevakning av testamente, vilket innebär att vi på ett betryggande sätt förvarar originalhandlingen och bevakar mot centralt register när ett dödsfall skett, så att vi då kan meddela anhöriga att ett testamente finns och att vi har originalet.