Gåvobrev

Gåvorbrev

En gåva är en frivillig överföring av tillgångar. För att gåvan ska bli juridiskt bindande i alla led krävs att man upprättar ett gåvobrev. I Gåvolagen och i Jordabalken finns det speciella krav på givaren, mottageren och den aktuella gåvan. Det är viktigt att allt blir rätt då felaktigheter kan leda till att transaktionen blir ogiltig. I ett gåvobrev kan olika villkor lyftas in. Hur villkoren får utformas är reglerat i lag och i rättsfall. Exempel på villkor är överlåtelseförbud, utmätningsförbud och förköpsrätt.

En gåva utlöser inte kapitalvinstbeskattning. Notera dock att om viss ersättnign utgått i samband med gåvan kan gåvan betraktas som ett köp varvid kapitalvinstbeskattnign kan utgå.

När vi upprättar ett gåvobrev utgår vi f rån dig. Vi utreder noggrant, vi ställer frågor utifrån olika perspektiv och belyser olika problem och analyserar för att skapa ett hållbart gåvobrev med alla de villkor som krävs för att ändamålet med din gåva ska uppfyllas.

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!