Vi hjälper familjer och enskilda i livets olika skeden med juridisk rådgivning. I samband med dödsfall så kan du få hjälp med bouppteckning, boutredning, bodelning, förvaltning och arvskifte.

Vi kan även hjälpa till med familjejuridiska frågor som rör bodelning under äktenskap, äktenskapsförord, bodelning vid separation samt testamente, gåvobrev och arv.