Prislista

Vid kundbesöket utformas begravningen och utifrån den beställning begravningsbyrån får, upprättas en preliminär prisuppgift. Uppvidinge Begravningsbyrå tillämpar tiddebitering i sitt arbete med begravningsuppdraget. Detta för att varje familj vill göra olika mycket förberedelser själva samt att det är svårt att i förväg kunna veta vad som händer från beställningen och fram till begravningen. Av olika skäl kan det komma till mycket mer arbete för begravningsbyrån än vad som gått att förutse vid beställning. Tilläggsbeställningar av blommor, mm kan tillkomma. Ibland kan en begravning behöver flyttas. Vi tidredovisar därför alltid hur mycket tid som  har tagits i anspråk för varje uppdrag. Och debiterar sedan därefter. De flesta tjänster har ett fast pris, precis som kistor och urnor.

En begravning kan utformas på olika sätt och därmed kosta olika mycket. Priser för en begravning varierar mellan 18 000 kr – 26 000 kr.  En begravning med en kista som är vanlig för trakten, kistdekoration, transport inom tätorten, dödsannons och en liten, liggande gravsten kostar ca 30 000 kr och uppåt. Kostnad för ev. minnesstund tillkommer och är beroende av var minnesstunden sker och vilken förtäring som familjen har önskat.

Prislista, 1 januari 2017