Hur gör jag nu?

Hur gör man när det ofattbara har hänt, när en nära anhörig har avlidit? Det är då helt naturligt att sorgen verkar förlamande och att allt som ska tas om hand känns övermäktigt. Det mesta av det som ska göras kan nästan alltid vänta ett litet tag. Du behöver till exempel inte ta tag i det här med begravningen omedelbart – vänta istället tills du samlat tankarna. Och tills du har fått lite stöd och hjälp från din närmaste omgivning. Enligt lag skall gravsättning eller kremation äga rum inom 1 månad från dödsfallet.

Varje familj som kommer till oss är unik, precis som den som just avlidit. Därför är det av stor vikt för oss att alla våra kunder ges de valmöjligheter som krävs för att kunna utforma avsked och begravning så personligt som möjligt. Ett besök hos oss tar mellan 1½ och 2½ timmar. Av olika anledningar passar det inte för alla familjer att komma till begravningsbyrån och då gör vi gärna hembesök i stället.

Utformningen av begravningen dokumenteras ned i en dokumentation där även en preliminär prisuppgift ingår. Denna dokumentation tillsammans med olika informationsskrifter får familjen med sig hem i en kundmapp efter besöket på byrån. Tanken är att familjen hemma i lugn och ro efter besöket ska kunna tänka igenom begravningens utformning.

Uppvidinge Begravningsbyrå är en av landets drygt 400 av Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF, auktoriserade begravningsbyråer. För att en begravningsbyrå ska bli auktoriserad måste dess medarbetare ha genomgått den omfattande auktorisationsutbildningen som utarbetats av SBF. Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå är därför en trygg försäkring om att man får rätt hjälp och stöd i den svåra situation man befinner sig i – och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt.
Läs gärna skriften: ” Hur gör jag  nu” bland våra "broschyrer & skrifter"

Sådant man inte orkar göra men som måste göras

Du får hjälp med allt som aktualiseras vid ett dödsfall, dvs allt det praktiska före, under och efter själva begravningen. Begravningsbyrån träder in när det är som mest krävande och ansvarar för kontakt med pastorsämbete och Skatteverk för dödsfallsanmälan, intygsbegäran och släktutredning, kontakter med sjukvårdsinrättning mm. Utformning och förmedling av program, döds- och tackannonser och övriga trycksaker är också sådant du får engagerad hjälp med – liksom bokning av begravningslokal, officiant, organist, sångare och andra medverkande.

Saker som brådskar

Det finns en del som du måste ta ansvar för – kanske med hjälp från någon närstående. Det kan till exempel vara att ordna att någon ser till en bostad som står tom, tömmer kylskåp och tar hand om husdjur. Det är viktigt att de anhöriga är överens om vem som skall göra detta. Om det råder osämja bör du se till att inte gå in i bostaden ensam. Ta med någon utomstående och ta inte med några saker från bostaden. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem, om du inte redan gjort det. Kontakta i så fall personalen på avdelningen.

Begravningsbyrån stöttar och hjälper

Ett av de viktigaste stöden får man ofta från  oss på begravningsbyrån. Vi är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Vår uppgift är att visa vilka valmöjligheter som finns och att ordna det som du vill ha hjälp med. Ju mer du och dina närmaste kan engagera er, desto mer personligt utformad kan begravningen bli. Det kan också vara ett sätt att göra döden verklig genom att engagera sig i förberedelserna.