Att dela sorgen

Att dela glädje är enkelt, men hur delar man sorg?

”Många uppfattar sorg som något negativt och oönskat. Vi säger ofta felaktigt ‘jag får beklaga sorgen’. Men det är egentligen orsaken till sorgen – dödsfallet – som är beklaglig och oönskad. Sorgen som följer är både viktig och nödvändig, en själens läkeprocess. Sorgen påverkar oss alla olika, men för att beskriva den kan man göra en uppdelning i olika steg, som är mer eller mindre åtskilda och tydliga”.

Så börjar broschyren ”Att dela sorgen” som Sveriges Begravningsbyråers Förbund givit ut. Den handlar bland annat om att dela sorg och hur viktigt det är att ha rätt att sörja oavsett om man hör till den avlidnes allra närmaste eller inte.

Eftersom Uppvidinge Begravningsbyrå är auktoriserad av SBF finns omfattande kunskaper om sorg och begravning, som du är välkommen att ta del av. Välkommen att ringa oss!